Facebook Login
TŁUMACZENIA
 
•  Tłumaczenia Pism  •  Układanie Pism
•  Pomoc przy składaniu wniosków
•  Pomoc w Urzędach  •  W bankach  •   Przy zakładaniu Konta
•  Pomoc przy Składaniu Zasiłków  •  Doradztwo
    Kontakt:   07972 365 999
    Angelika Kawecka

Internet Virgin Google