Facebook Login

Prezydent Ojciec

Kategoria: Love PL
Dodany przez: PeterboroPL
Liczba odwiedzin: 882
Dom to dla człowieka najbliższe miejsce, ...
którego wyznacznikiem jest poczucie bezpieczeństwa.
Do domu wracamy z radością, w domu czujemy się najlepiej. Jest to miejsce, rodzina, ojczyzna gdzie odczuwają to emigranci skazani przez życie za szukaniem przygód, lub po prostu podróż "za chlebem". Większość, tęskni za krajem i gdy go odwiedza to czuje się jak w domu. Większość, niestety nie wszyscy. Dom to ważne miejsce w życiu każdego człowieka, od noworodka po staruszka.
Dom to nie tylko budynek z czterema ścianami, to przede wszystkim oaza spokoju, azyl, po trudnym dniu w szkole lub pracy. Dom tworzą ludzie, którzy chcą przebywać w swoim towarzystwie, razem żyć, troszczyć się o siebie i rozwiązywać razem problemy. Dom daje schronienie, gdy zdradzi przyjaciel lub zawiedzie otoczenie. W domu powinien zawsze byś ktoś kto zrozumie, wybaczy i zaakceptuje, ale to to już rodzina. Rodzina według socjologii to grupa społeczna. Rodzina, to najważniejsza, podstawowa komórka społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. Rodzina to instytucja społeczna, najmniejsza, ale najważniejsza komórka tworząca państwo.
Funkcja prokreacyjna, czyli biologiczna, rozrodcza skierowana jest na zapewnienie biologicznej ciągłości społeczeństwa, uważana jest niekiedy za podstawową funkcje rodziny. Funkcja ekonomiczna, czyli gospodarcza, której celem jest zaspokojenie materialnych potrzeb członków rodziny. Obejmuje ona wszystkie działania skierowane na zdobywanie materialnych środków zapewniających egzystencję rodziny, czyli podejmowanie pracy w ramach gospodarstwa domowego, które stanowi warsztat pracy dla członków rodziny, a oni sami są jego załogą produkcyjną jak dzieje się to na wsi lub praca zarobkowa poza domem, która jest najbardziej powszechna w aglomeracjach miejskich. Funkcja opiekuńcza, zabezpieczająca do której to, w pierwszym rzędzie należą działania związane z zapewnieniem opieki członkom rodziny w określonych sytuacjach życiowych, kiedy oni sami nie są w stanie zaradzić swoim potrzebom.
Działania podejmowane w ramach tej funkcji to m.in. pielęgnacją niemowląt i małych dzieci, pomoc materialna dla osób starszych rodziców i dziadków oraz fizyczna opieka nad zniedołężniałymi ludźmi. Funkcja socjalizacyjna to wprowadzenie dziecka w świat kultury danego społeczeństwa, przygotowanie go do samodzielnego pełnienia ról społecznych. W ramach socjalizacji odbywa się proces przekazywania potomstwu wiedzy o otaczającym go świecie, przekazywanie umiejętności posługiwanie się przedmiotami będącymi wytworem ludzkiej kultury, wpajanie wzorów zachowań, internalizacja norm i wzorów społecznego zachowania, wprowadzanie w kulturę pojmowaną w sensie globalnym, a także lokalnym odnoszącym się do mniejszych zbiorowości tworzących społeczne otoczenie rodziny, wdrażanie określonego systemu wartości, który ma na celu stymulowanie motywacji działań i zachowań. Religijna funkcja rodziny polega na przekazywaniu, w ramach życia rodzinnego, wartości, norm i wzorów zachowań religijnych oraz na uczeniu określonych ról i określonego typu interakcji uznawanych w grupie religijnej. W podstawowej komórce społecznej każdego państwa jest rodzina, głową, czyli osobą odpowiedzialną za nią jest ojciec, a głową i opiekunem tej jednej i milionów innych komórek rodzinnych jest Prezydent, a domem komórek rodzinnych, czyli narodu jest ojczyzna. Tak jak od taty, tak od Prezydenta należy wymagać podstawowych praw i obowiązków.
Ma nie tylko władzę, ale i jest opiekunem każdej rodziny i przed każdą z nich odpowiada. Prezydent jest dla nas, a nie my dla niego, to jest ta różnica, że rodziców się nie wybiera a jego tak, głowę rodziny narodu wybiera społeczeństwo, naród. A jak wybiera to ma prawo oceniać, osądzać. Bo dom to nie tylko budynek, dom to naród, to język ojczysty, dom w którym każdy obywatel jak dziecko powinien czuć się bezpieczny, ale nie bezkarny, odpowiadając za swoje czyny. Czy ojciec, który okrada i niszczy własną rodzinę ma być panem i władcą ? Prezydent za zdradę narodu, zdradę rodziny też powinien być osądzony i zmuszony do poniesienia kary. Ojciec, który nie dba o swoją rodzinę jest z tej rodziny najczęściej wykluczony. Prezydent, parlament, senat to nasi rodzice, nasi opiekunowie, a dlaczego nas krzywdzą? Dlaczego niszczą to co powinni kochać najbardziej na świecie? Mam nadzieję, że my Polacy podejmiemy dobrą decyzję przy zbliżających się wyborach prezydenckich i następnych. Niech serce podpowie każdemu Polakowi słuszny wybór, a zdrajcom niech życie wymierzy karę.
Zapytaj o produkt

Komentarze