facebook_page_plugin
♠ POLUB NAS ♠ POLUB NAS ♠ POLUB

Blogo-Sfera

  • Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
czlowiek czlowielowi

Największym zagrożeniem ludzkości jest człowiek.

filozofia

Bez­myślnych wyz­wa­la ze smut­ku czas, mądrych logika.

zdrowie

Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona.

wady

Poczucie zdrowia zdobywamy tylko przez chorobę

iskierka

Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć

usta

Bóg zesłał ludziom pożywienie, a diabeł kucharzy

energia

Co nie boli, to nie życie, co nie przemija, to nie szczęście

jesien

Życie nie daje nam czego chcemy, lecz to, co dla nas ma

wiosna

Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w szczęściu

Internet Virgin Google