facebook_page_plugin

PETERBOROUGH BLOG

  • Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
czlowiek czlowielowi
Producent: SławomirB

Największym zagrożeniem ludzkości jest człowiek.

filozofia
Producent: SławomirB

Bez­myślnych wyz­wa­la ze smut­ku czas, mądrych logika.

zdrowie
Producent: SławomirB

Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona.

wady
Producent: SławomirB

Poczucie zdrowia zdobywamy tylko przez chorobę

iskierka
Producent: SławomirB

Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć

usta
Producent: SławomirB

Bóg zesłał ludziom pożywienie, a diabeł kucharzy

energia
Producent: SławomirB

Co nie boli, to nie życie, co nie przemija, to nie szczęście

jesien
Producent: SławomirB

Życie nie daje nam czego chcemy, lecz to, co dla nas ma

wiosna
Producent: SławomirB

Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w szczęściu

Internet Virgin Google